Powrót do codziennej aktywności po infekcji dróg oddechowych

Wielu rodziców dzieci powracających do zdrowia po infekcjach dróg oddechowych zadaje sobie pytanie, kiedy można pozwolić na powrót do normalnej aktywności. Choroby układu oddechowego – pomimo ograniczania aktywności i pogarszania samopoczucia – nie niosą za sobą konieczności zupełnego wyłączania od codziennych zajęć.

Ze względów epidemiologicznych należy ograniczyć kontakty z otoczeniem w początkowej fazie choroby z kaszlem i gorączką. Utrzymywanie się resztkowych objawów – takich jak katar czy ból gardła – nie stanowi przeciwwskazania do powrotu do codziennej aktywności. U dzieci powinien być on stopniowy. Jeszcze w trakcie utrzymywania się infekcji można zacząć wychodzić na krótkie spacery. Właściwe wentylowanie dróg oddechowych podczas takiej aktywności ułatwia ewakuację wydzieliny i przynosi poprawę dolegliwości. Wydłużanie czasu pobytu na zewnątrz powinno być proporcjonalne do ustępowania objawów.

Powrót do szkoły czy przedszkola może nastąpić wtedy, gdy kondycja dziecka, zdolność koncentracji, tolerancja wysiłku na to pozwalają.

Czas choroby może być spożytkowany na przybliżenie dziecku kilku zasad, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka zarażenia się w przyszłości. Najważniejszą kwestią jest konieczność mycia rąk po każdorazowym oczyszczaniu nosa czy po osłanianiu ust w trakcie kaszlu lub kichania. Warto też uczyć dziecko, aby zasłaniało buzię wewnętrzną stroną łokcia – zmniejsza to ryzyko przeniesienia infekcji na inne osoby w otoczeniu. Ważne jest też nauczenie dziecka, aby nie dzieliło się z kolegami piciem czy jedzeniem, na zasadzie: „daj łyka”, „daj gryza”. Ślina jest wydzieliną, w której znajduje się wiele wirusów oraz bakterii. O ile wirusy spowodują rozwinięcie infekcji kataralnych nosogardła, o tyle bakterie będące składową flory bakteryjnej jednego dziecka u innego mogą wywołać groźne choroby takie jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy posocznicę.   

Czynnikiem decydującym o powrocie dziecka do aktywności jest kondycja dziecka. Każde dziecko ma swoje własne tempo powrotu do zdrowia i to rodzice najlepiej wiedzą, kiedy stan dziecka pozwala na podjęcie codziennych zajęć.

Lek. Aleksandra Stańska-Perka, pediatra

Nie taki diabeł straszny, czyli oswojenie dziecka z wizytą u lekarza Proste czynności przyspieszające powrót do zdrowia w okresie infekcji

Zobacz też

Nie taki diabeł straszny, czyli oswojenie dziecka z wizytą u lekarza

Strach przed wizytą u lekarza towarzyszy zarówno dziecku, jak i rodzicom, znacznie utrudniając stworzenie poprawnej relacji na tej linii. Panikujące i przerażone dziecko znacznie utrudnia…

Czytaj więcej

Proste czynności przyspieszające powrót do zdrowia w okresie infekcji

Infekcje dróg oddechowych są bardzo częstym powodem nieobecności dzieci w przedszkolu i szkole. Skuteczne leczenie skraca przebieg choroby nie tylko zmniejszając skalę nieobecności, ale również…

Czytaj więcej